rok zał. 1989
 
Strona główna Systemy wiążące i wytrawiacze

Systemy wiążące i wytrawiacze- Ultradent
Peak SE Primer i Peak Universal Bond

 
logo


Najwyższe siły wiązania do zębiny i szkliwa!

 
signPeak® SE Primer

SAMOWYTRAWIAJĄCY
Peak® Universal Bond

ŚWIATŁOUTWARDZALNY MATERIAŁ ADHEZYJNY
Z CHLORHEKSYDYNĄ (0,2%)

se

Black Mini Brush Tip        

univeral

Inspiral Brush Tip     

 • Najwyżej oceniana wytrzymałość wiązania według opinii niezależnej organizacji non-profit, zajmującej się edukacją stomatologiczną i testami produktów
 • Zapewnia świeżą i stabilną mieszaninę pod względem chemicznym
 • Łatwa technika jednowarstwowa
 • Precyzyjna i wygodna aplikacja
 • Nie ma potrzeby stosowania studzienek do mieszania ani pędzelków
 • Wiąże się z zębiną, szkliwem, porcelaną, metalami, kompozytami i tlenkiem cyrkonu
 • Zawiera chlorheksydynę (0,2%), która zapewnia trwałą siłę wiązania6,7,8,9
 • Produkt idealny do leczenia adhezyjnego metodą pośrednią bezpośrednią, jak również do wkładów korzeniowych
 • Do stosowania w technikach self-etch i total-etch
 • Aplikacja ze strzykawki i optymalna lepkość ułatwiają nakładanie i minimalizują straty i bałagan
Peak SE Primer jest samowytrawiającym primerem mieszanym w wyjątkowej strzykawce JetMix™, służącej również do aplikacji. Technologia JetMix oddziela precyzyjną ilość silnego kwasu (wartość pH 1,2) i zoptymalizowanej żywicy wytrawiającej, co zapobiega rozkładowi hydrolitycznemu i degradacji, występującym w przypadku innych samowytrawiających mieszanin chemicznych. Składniki są oddzielone aż do ich aktywacji przez lekarza. Peak SE Primer jest stosowany przed materiałem Peak Universal Bond w celu uzyskania niezrównanej siły wiązania. Peak Universal Bond jest dostarczaną w strzykawce żywicą adhezyjną, idealnie nadającą się do wszystkich zabiegów adhezyjnych. Produkt można stosować w technice self-etch lub total-etch. Jest on w 7,5% wypełniony nośnikiem roztworu alkoholu etylowego i jest utwardzalny przy zastosowaniu większości źródeł światła o dużym natężeniu. Peak Universal Bond zawiera 0,2% stężenie chlorheksydyny, co zapewnia trwałą wytrzymałość wiązania.

Zastosowanie

Idealny do wszystkich procedur adhezyjnych, w których możliwy jest dostęp światła lampy polimeryzacyjnej, system adhezyjny Peak Self-Etch można również stosować do natychmiastowego uszczelniania zębiny przed pobieraniem wycisków i zakładaniem uzupełnień tymczasowych, aby zmniejszyć nadwrażliwość pozabiegową i w czasie polimeryzowania cementu. Odpowiedni do wiązania licówek.

Badanie uniwersyteckie. Sierpień 2007

 badani1  badani2  badani3
SEM przeciętego szkliwa leczonego materiałem Peak SE Primer. Wytrawione pryzmaty szkliwa wyglądają jak oczka. SEM przeciętego szkliwa leczonego Clearfil SE Bond. SEM przeciętego szkliwa leczonego Adper Prompt L-Pop.


 

 Ultra Etch – wytrawiacz – Ultradent USA

 • wytrawiacz zapobiegający nadwrażliwości pozabiegowej, dzięki samoograniczaniu głębokości wytrawiania
 • optymalna konsystencja
 • wystarczy 5 sekund spłukiwania

Uniwersalny wytrawiacz (35% kwas fosforowy), który można wypłukać w 5 sekund. Stosuje się go do wytrawiania szkliwa i zębiny (przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin), oczyszczania powierzchni porcelany, oczyszczania powierzchni metalu, kondycjonowania powierzchni kompozytu. Wyjątkowe właściwości wytrawiacza, m.in. zawartość surfaktantu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, pozwalają na łatwe i całkowite usuwanie go po zakończeniu wytrawiania (w ciągu 5 sekund) z użyciem sprayu powietrzno-wodnego. Wykazuje optymalną lepkość, brak spływania wynikającego z siły ciążenia. Przy 15. sekundowym wytrawianiu ubytku – zębina jest wytrawiana na optymalną głębokość 1,5 mikrona. UltraEtch samoogranicza głębokość wytrawianej zębiny! Co ważniejsze, nawet po 60 sekundowym wytrawianiu ta głębokość nie jest większa niż 3 mikrony, co optymalizuje siłę wiązania systemów wiążących i zapobiega nadwrażliwości pozabiegowej, a także ewentualnym podrażnieniom miazgi.


Możliwe jest upłynnienie wytrawiacza, z zastosowaniem końcówki pędzelkowej InspiralBrush lub precyzyjne aplikowanie przy użyciu końcówki BlueMicro. (Zalecane końcówki: UP 0158 Blue Micro metalowe kaniule z niebieskim kołnierzem lub UP 0710 Inspiral Brush czerwone z czarnym pędzelkiem).

Wystarczy 15 sekund wytrawiania i 5 sekund spłukiwania. (Powierzchnia wytrawionej zębiny).


UltraEtch ma właściwości samoograniczania głębokości wytrawiania zębiny. Przy 15-s. wytrawianiu głębokość wytrawiania tylko 1,5 um.


Badania kliniczne wykazują, że 15-sekundowe wytrawianie szkliwa i zębiny jest optymalne i bezpieczne.


 KODARTYKUŁ

UP 0168 x 0,05 op.

1 strzykawka wytrawiacza Ultra Etch (0,05 opakowania uzupełniającego UP 0168 – bez końcówek zawie rającego 20 strzykawek 1,2 ml)

UP 0685

Ultra Etch Indispense Refill – opakowanie uzupełniające ze strzykawką zbiorczą Indsispense zawiera: 1 strzykawkę zbiorczą Indispense, 30 ml wytrawiacza Ultra Etch i małą strzykawkę wytrawiacza z aplikatorem

UP 0168

Ultra – Etch Econo Refill (opakowanie uzupełniające – bez końcówek) zawiera: 20 strzykawek 1,2 ml

UP 0129

Syringes Ultra Etch – 20 plastikowych pustych, oznaczonych „Ultra Etch” strzykawek o poj. 1,2 ml


 

 PQ1 – system wiążący – Ultradent USA

 • uniwersalny system wiążący w jednej strzykawce
 • zapobiega nadwrażliwości pozabiegowej i zapewnia bardzo dużą siłę wiązania
 • wiąże także z porcelaną, amalgamatem i metalami

Jednoskładnikowy, nowoczesny i prosty w użyciu. Składa się tylko z wytrawiacza Ultra Etch i jednego składnika żywicznego. Wytrawiacz i żywica znajdują się w wygodnych strzykawkach z nakręcanymi jednorazowymi końcówkami. Żywica PQ1 jest hydrofilna, spełnia zadania primera i bondu, zawiera 40% wypełniacza, uwalnia fluor, zawiera minerał Fluor Utite – naturalne źródło fluoru. PQ1 zapewnia wygodę i łatwość użycia, najwiękższą siłę wiązania i szczelność wypełnienia. Umożliwia wiązanie kompozytu (niezależnie od producenta wypełnienia) z zębiną i szkliwem. Wiąże także z porcelaną, amalgamatem i metalami. (Zalecane końcówki: Inspiral Brush czerwone z czarnym pędzelkiem.)

Zębina, szkliwo lub kompozyt: założyć koferdam (odizolować ubytek). Opracować ubytek.


Nałożyć wytrawiacz Ultra-Etch na 15 sekund. Spłukiwać sprayem powietrzno-wodnym przez 5 sekund. Zdmuchnąć powierzchowną warstwę wody.


Żywica PQ1 spełnia zadania primera i bondu. Należy ją wcierać w zębinę i szkliwo przez 15 sekund, następnie lekko rozdmuchać powietrzem dmuchawki.


   

Utwardzić światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund. Następnie wypełnić ubytek używając kompozytu Amelogen, amalgamatu lub innego materiału


Porcelana: nałożyć wytrawiacz do porcelany na 1 minutę. Wypłukać i wysuszyć powietrzem dmuchawki. Nałożyć silan na 1 minutę i wysuszyć powietrzem dmuchawki. Następnie wcierać żywicę PQ1 – czyli wykonać punkty 3 i4.

Metal: odsłoniętą powierzchnię metalu należy wypiaskować (metale szlachetne pokryć cyną). Wypłukać i wysuszyć. Następnie wcierać żywicę PQ1 – czyli wykonać punkty 3 i 4.


Uwaga: Po wtarciu PQ1 należy preparat rozdmuchać do utraty mleczności, jednak tak, aby nie było suchych plam. W przypadku pojawienia się suchych plam powtórzyć wcieranie i ponownie lekko rozdmuchać powietrzem dmuchawki.

Wyjątkowo dobra penetracja wypełniacza w głąb kanalików zębiny – zdjęcia z mikroskopu elektronowego. Pomaga to dodatkowo w zmniejszeniu ryzyka nadwraźliwości pozabiegowej

KODARTYKUŁ

UP 0641 x 0,25 op.

1 strzykawka systemu wiążącego PQ1 (0,25 opakowania uzupełniającego UP 0641 – bez końcówek x 0,25 op. zawierającego 4 strzykawki 1,2 ml)

UP 0641

Opakowanie uzupełniające – 4 strzykawki systemu wiążącego PQ1 1,2 ml bez końcówek


 

 Peak SE – Utradent USA

 • mocne wiązanie do zębiny i szkliwa
 • brak nadwrażliwości pozabiegowej

Peak SE – nowy samowytrawiający Bond firmy Ultradent.

Peak zapewnia bardzo mocne wiązanie do zębiny i szkliwa. Łatwość w użyciu: ten system łączący pozwala na wyeliminowanie etapu wytrawiania szkliwa i zębiny. Skład chemiczny Peak zmniejsza wystąpienie nadwrażliwości pozabiegowej do zera. Łatwość w aplikacji: zastosowany przez firmę Ultradent system aplikacji jest bardzo prosty w użyciu. Pozwala na zachowanie świeżości materiału przez długi czas. Jet Mix Syringe System jest nowatorskim pomysłem w dziedzinie systemów wiążących.

System składa się z dwu składników – samotrawiącego primera Peak (SE Primer) oraz żywicy PeakTM LC Bond Resin, która może być używana samodzielnie jako zwykły system wiążący z wytrawiaczem. Peak (SE Primer) samowytrawiającym primerem w strzykawce używanym wraz z żywicą (bondem) PeakTM LC Bond Resin, jako samowytrawiający system wiążący. Unikatowy sposób pakowania w strzykawki typu JetMixTM zapewnia świeżą i stabilną mieszaninę związków chemicznych dla każdej procedury. PeakTM LC Bond Resin jest jednoskładnikową żywicą (bondem) w strzykawce. Żywica PeakTM LC Bond Resin może być używana w technice total etch z wytrawiaczem 35% kwasem fosforowym Ultra Etch 35% lub z samowytrawiającym primerem w strzykawce PeakTM SE Primer bez użycia wytrawiacza. PeakTM LC Bond Resin zawiera jako rozpuszczalnik alkohol etylowy, jest wypełniony w 7,5% wypełniaczem dobrze kontrastującym się na zdjęciach rentgenowskich. PeakTM LC Bond Resin można polimeryzować wszystkimi rozdzajami lamp polimeryzacyjnych wysokiej jakości, także diodowymi (LED).

Technika total etch – z użyciem wytrawiacza

 

Nakręcić końcówkę (aplkator) na strzykawkę. Zalecane końcówki – Blue Micro® lub Inspiral® Brush.


Na powierzchnię ubytku nałożyć wytrawiacz Ultra-Etch® na 15 sekund.


Następnie dokładnie wypłukać przez 5 sekund i pozostawić wytrawioną powierzchnię wilgotną.


Odessać nadmiar wody.
Nałożyć warstwę żywicy Peak LC Bond Resin, przy użyciu końcówki (aplikatora) Inspiral Brush na wytrawione powierzchnie i delikatnie wcierać przez 10 sekund

Aby spowodowć, że warstwa bondu nie będzie zbyt gruba, a także go osuszyć należy umieścić końcówkę ssaka bezpośrednio ponad powierzchnią ubytkuNastępnie rozdmuchać dmuchawką unitu przez w okolicach brzegów ubytku przez 10 sekund (połową normalnego strumienia powietrza)

Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 10 sekund. W przypadku światła o natężeniu wyjściowym mniejszym niż 600 mW/cm2 , należy zwiększyć czas naświetlania do 20 sekund.Peak SE: Technika self etch – z użyciem primera samotrawiącego

UWAGA: Peak SE Primer zawiera oddzielnie składniki: kwas i żywicę, musi on być wymieszany (aktywowany) przed pierwszym użyciem. Na tłoczku znajduje się płaska biała powierzchnia umożliwiająca napisanie na niej daty aktywacji primera. Należy na niej napisać datę aktywacji. Po zaktywowaniu primer jest stabilny przez 30 dni.

Aby zaktywować primer, należy szybko i zdecydowanie wcisnąć tak głęboko jak się da cienki tłok z napisaną datą do grubszego – właściwego, tłoka (przezroczystego).

BARDZO WAŻNE: NIE WOLNO ODKRĘCAĆ ZAKRĘTKI STRZYKAWKI PRZED WYMIESZANIEM (AKTYWACJĄ) PRIMERA.

Do PeakTM SE Primer zaleca się końcówkę (aplikator) Black Mini(r), który należy nakręcić na strzykawkę po zaktywowaniu primera.

Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć Peak SE Primer przy użyciu końcówki (aplikatora) b Brush wcierając przez go przez 20 sekund.

 


Następnie aby spowodować, że warstwa primera nie będzie zbyt gruba a także aby osuszyć primer, należy umieścić końcówkę ssaka bezpośrednio ponad powierzchnią ubytku na 3 sekundy.

Nałożyć warstwę żywicy Peak LC Bond Resin, przy użyciu końcówki (aplikatora) Inspiral Brush na wytrawione powierzchnie i delikatnie wcierać przez 10 sekund.

Aby spowodowć, że warstwa bondu nie będzie zbyt gruba, a także go osuszyć należy umieścić końcówkę ssaka bezpośrednio ponad powierzchnią ubytku. Następnie rozdmuchać dmuchawką unitu przez w okolicach brzegów ubytku przez 10 sekund (połową normalnego strumienia powietrza).

Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 10 sekund. W przypadku światła o natężeniu wyjściowym mniejszym niż 600mW/cm2 , należy zwiększyć czas naświetlania do 20 sekund.

KODARTYKUŁ Dornwell zapewnia kompleksowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych, w materiały i sprzęt stomatologiczny:
unity stomatologiczne, mikroskopy stomatologiczne, kamery wewnątrzustne, lampy do wybielania, autoklawy kosmetyczne, autoklawy stomatologiczne,
panorama cyfrowa, lupy chirurgiczne, laser stomatologiczny, lampy polimeryzacyjne, mieszalniki do alginatu, radiografia cyfrowa
Copyright Dornwell 2009-2018® | Polityka Prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj